Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rozgrywki ligowe organizowanych przez DolZPN"