Zarządzenie 907/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 907/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art.259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 tekst jednolity ze zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie - uchwała budżetowa na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 645 zł. wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 134.272.400 zł. , w tym dochody majątkowe 12.716.218 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 645 zł. wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 163.030.700 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 61.838.329,76 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 61.838.329,76 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 907/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 12 marca 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 907/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 12 marca 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 907/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 12 marca 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok


 

 

Uzasadnienie

 

I. W związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę 645 i przeznacza się ją na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 633.439 zł.

Załączniki do pobrania

1 907.pdf (PDF, 1.MB) 2018-03-16 12:33:08 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 16-03-2018 12:33:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 16-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 22-03-2018 14:03:55