Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert