Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wiosenne Grand Prix w zawodach wędkarskich"