Zarządzenie 910/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju"

Zarządzenie Nr 910/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie  „Organizacja wypoczynku letniego
(kolonii)  wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci
w wieku  7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju”

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r.  poz. 1875 tj.) oraz  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2016r. poz.487 z poźn. zm. ) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U z 2017r poz.783 tj. )  oraz art. 14 i  15 ustawy z dnia 11 września 2015r  o Zdrowiu Publicznym   (Dz. U z 2017r. poz.2237) 

§ 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego (kolonii)  wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci  w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie  kraju”  i przyznaję dotację dla :

Poltur Polska Sp.z.o.o 

05-783 Zielona Góra

Ul. Prosta 53

w kwocie  109 200 zł brutto

§ 4. Zarządzenie publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Kąty Wrocławskie pod adresem www.katywroclawskie.pl 

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 910.pdf (PDF, 26KB) 2018-03-14 09:31:21 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 14-03-2018 09:31:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 22-03-2018 14:07:30