Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz. nr 571/1, obręb Smolec

Kąty Wrocławskie, dnia 12.03.2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz §14 ust. 3 i 4 uchwały Nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Nr 800/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW

Pow. działki przezna-czonej do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. nieruchomości

Wysokość opłat z tyt. dzierżawy

Termin wnosze-nia opłat

Uwagi

obręb

Nr działki

1

Smolec

dz. 571/1

21122

0,1649 ha

Ba-

R-RIIa

R-RIIIa

teren przeznaczony na cele budowy i eksploatacji przepompowni ścieków

3 lata bliżej określony w umowie dzierżawy

114,47 zł

 

 

do 31.03

 

nierucho-mość zostanie wydzierża-wiona na pisemny wniosek

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

1. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie Nr 800/2017 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu

dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.

2. Opłaty zwolnione z podatku Vat na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy,
ogłoszony przez GUS.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
urzędu, w miejscowości położenia nieruchomości, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie.

5. W przypadku złożenia wniosku przez dwie osoby zainteresowane dzierżawą działki, zostanie
ogłoszony przetarg na dzierżawę.

6. Wnioski o dzierżawę należy składać do 31.03.2018 r.

7. Dodatkowe informacje udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 23 tel.
71 3907239.

8. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12.03.2018 r. do dnia 03.04.2018 r

Załączniki do pobrania

1 Smolec dz. nr 571.1.pdf (PDF, 42KB) 2018-03-12 11:50:23 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Salij 12-03-2018 11:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Salij 12-03-2018 11:50:23