Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I i II etap

Projekt

 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I i II etap

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit ”c”, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym ( Dz.U. z 2017,poz.1875 ze zm.) oraz art.89 ust.1 pkt 2 i art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku , poz.2077 ze.zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w  wysokości 6.318.400 złotych na zadanie inwestycyjne pn:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód I etap - Zabrodzie" w  wysokości 2.125.000 złotych,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód II etap - Mokronos Dolny" w  wysokości 4.193.400 złotych.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów uzyskanych z mienia komunalnego Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXX/406/17 z dnia 27.04.2017 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wschód I etap - Zabrodzie oraz na budowę kanalizacji sanitarnej wschód - Mokronos Dolny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu w dniu 27.02.2017 roku przyznała gminie pożyczkę oraz dotację na budowę kanalizacji w Zabrodziu i Mokronosie Dolnym.W związku z tym zostały podpisane stosowne umowy.Jednak wykonawca robót nie zrealizował w terminie zadania w Zabrodziu i nie można było złożyć rozliczenia na podstawie, którego nastąpiłoby przekazanie dotacji i pożyczki. Umowy podpisane z WFOŚiGW zostały aneksowane do realizacji w 2018 roku. Wartość pożyczek uległa zmianie z kwoty 8.623.000 zł do kwoty 6.318.400 zł.Dotacja do I etapu wynosi 708.820 zł i jest zaplanowana w budżecie gminy, natomiast dotacja do drugiego etapu w wysokości 2.198.500 zł będzie wprowadzona do budżetu po zmianie umowy.Zmniejszenie wartości pożyczek nie wpływają na wysokość wcześniej przyznanych dotacji.

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (PDF, 18KB) 2018-01-17 09:44:16 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 17-01-2018 09:44:16