Ogłoszenie o przetargu ograniczonym ustnym (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 14 na rzecz mieszkańców budynku

Kąty Wrocławskie, 2018-01-12

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm ).

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich ogłasza przetarg ograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 14 na rzecz mieszkańców budynku .

 

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 6 usytuowany na III kondygnacji naziemnej (poddasze) składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC o pow. użytkowej 18,53 m2 wraz z udziałem wynoszącym 4,80 % w prawie użytkowania wieczystego działki nr 42/2 AM-14 o pow. 204 m2 KW WR1S/00023157/9.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: funkcja mieszkaniowa.

Cena wywoławcza 30.000,00 zł

Wadium 3.000,00 zł

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz w Sali Narad pok. nr 24 I piętro.

2.Rodzaj przetargu: ograniczony ustny ( licytacja).

3.Osoby przystępujące do przetargu powinny na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005

4.Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się po jego zakończeniu.

5.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet cenynabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Nabywca nie stawi sięwyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub też w inny sposób uchyla się od zawarcia takiej umowy.

6.Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. wycena nieruchomości,wypis z rejestru gruntów, opłaty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 23,tel. ( 71) 390-72-39

Załączniki do pobrania

1 1 Maja 14.pdf (PDF, 44KB) 2018-01-15 12:01:44 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Salij 15-01-2018 12:01:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Salij 15-01-2018 12:01:44