Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki - dz. nr 11/25 AM-5 obręb Kąty Wrocławskie

Wykaz Nr 34/2016/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zbycia działki nr 11/25 AM-5 położonej w Kątach Wrocławskich

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich informuje, że na tablicy tut. Urzędu został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od 08 grudnia 2017 r do 29 grudnia 2017 r wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 11/25 AM-5 o pow 21 m2

położona w Kątach Wrocławskich przy ul.Spółdzielczej dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00023521/2.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich.

2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolem 27aU/MN.

3.Wartość nieruchomości : 4.300,00 zł ( słownie : cztery tysiące trzysta złotych ).

4.Do ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.

5.Byli właściciele nieruchomości spełniający warunki określone w art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r. poz.2147 t.j) mają pierwszeństwo w ich nabyciu jeżeli zaoferują cenę równą wartości tej nieruchomości.

Informacji dotyczącej w/w wykazu nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie -Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok.nr 23 tel (71) 390 72 39.

Załączniki do pobrania

1 22_01_2018_12_59_10_Wykaz nr 34.pdf (PDF, 28KB) 2018-01-22 12:59:10 62 razy
2 Wykaz nr 34.pdf (PDF, 28KB) 2017-12-11 08:18:47 26 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Salij 11-12-2017 08:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mieczysław Reps 08-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Salij 22-01-2018 12:59:10