Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu

Projekt

 

z dnia 20 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ) oraz 216 ust.2, pkt.5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku - tekst jednolity roku, poz.2077) Rada Miejska uchwala:  

§ 1.  Udziela się z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie pomocy finansowej w wysokości 93.599 złote dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Stoszyce-Wrocław 88.090 

2) Budowa drogi stanowiącej obejście wsi Stoszyce 5.509 

§ 2. Pomoc , o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2017.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a Gminą Kąty Wrocławskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasaDNIENIE

 

Na wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu będącą samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego o udzielenie dodatkowej pomocy finansowej na realizację zadania-przebudowa drogi wojewódzkiej nr 362 w wysokości 88.090 zł oraz na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogębędącą obejściem m.Stoszyce w wysokości 5.509 zł, Rada Miejska postanowiła udzielić dotacji celowej w postaci pomocy finansowej.

 

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała pomoc Województwu Dolnośląskiemu.2017-11-30..pdf (PDF, 18KB) 2017-11-20 13:54:31 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-11-2017 13:54:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-11-2017 13:54:31