Zarządzenie 824/2017 z dnia 20.11.2017 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 824/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art.30 ust.2 i 3 pkt 2,3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U z 2016 r. poz.446 oraz § 13 uchwały Nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, Uchwały nr XXII/214/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2012 r o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, zarządzam

§ 1. Wyznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 18,53 m² wraz z udziałem wynoszącym 4,80 % w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 42/2 AM-14 o pow. 204 m² KW WR1S/00023157/9, położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz


Antoni Kopeć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 20-11-2017 12:05:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Kopeć 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 20-11-2017 12:05:42