Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Spraw Obywatelskich

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą n/w zadania oraz Urząd Stanu Cywilnego:

1.Prowadzenie ewidencji wydanych, utraconych i unieważnionych dowodów osobistych.
2.Przyjmowanie wniosków dowodowych i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
3.Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
4.Rejestracja danych gromadzonych w rejestrze miszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców.
5.Nadawanie numeru PESEL
6.Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzozimców.
7.Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców.
8.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z urzędu lub na wniosek.
9.Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
10.Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.
11.Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.
12.Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały w drodze czynności materialno-technicznej.
13.Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzozieców na żądanie strony.
14.Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
15.Dokonywania na wniosek  przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej (CEIDG):
a) wpisu nowej działalności
b) zmian w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej
c) informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
d) informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
e) wykreślenia wpisanej działalności gospodarczej
16.Udzielanie informacji na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej (dane nie objęte CEIDG)
17.Wydawanie poświadczeń o wykreśleniu przedsiębiorców z gminnego rejestru  działalności gospodarczej.        
18.Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez Marszałka Województwa)
19.Wykonywanie zadań Gminy z zakresu krajowego transportu drogowego wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym - wydawanie licencji i zezwoleń na transport  na terenie gminy.           
20.Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i zdrowia ludności.
21.Przygotowanie sił, środków i urządzeń do realizacji przedsięwzięć służących do ochrony życia i zdrowia ludności.
22.Nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń.
23.Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem środków przewozowych na rzecz wojska:
a) prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia,
b) bieżące aktualizowanie rejestru przedpoborowych.
24.Współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej a w szczególności:
a) sporządzanie alfabetycznych wykazów poborowych rocznika podstawowego,
b) poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się do komisji kwalifikacyjnej, w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionego niestawiennictwa – kierowanie wniosków do Policji o przymusowe doprowadzenie.
25.Organizowanie akcji kurierskiej administracji publicznej.
26.Załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów niebezpiecznych.
27.Zapewnienie:
a) wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej ochotniczych straży pożarnych,
b) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych.
28.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału
29.Prowadzenie rejestru osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
30.Współorganizowanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
31.Obsługa Platformy Operacyjnej Zarządzania Kryzysowego.
32.Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


Stanowiska i telefony:

Kierownik Wydziału Katarzyna Gidzińska   -   pokój 4a    telefon   71-390-72-11

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Katarzyna Błażejko  -  pokój 4
                    telefon  71-390-71-40- ewidencja działalności gospodarczej

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  Malwina Wojnicz -  pokój 5
                    telefon  71-390-72-24  sprawy meldunkowe oraz rejestr wyborców

Inspektor ds. dowodów osobistych Michał Górak  -  pokój 5
                    telefon  71-390-71-66  dowody osobiste

Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej Krzysztof Kocielski -   pokój 4
                    telefon  71-390-72-37 sprawy wojskowe i zarządzanie kryzysowe

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  Anna Wróblewska- pokój 5
                     telefon  71-390-71-66  udostępnianie danych osobowych z rejestru PESEL, RDO i RM

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  Beata Rajca - BOK Smolec
                    telefon 71 336-20-05

Pomoc administracyjna Grzegorz Pawlak - pokój nr 5
                     telefon 71-390-72-33

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Gidzińska 11-08-2009 14:57:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Lisiecka 02-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Gidzińska 21-07-2020 08:54:45