23 listopada 2017 r. o godz. 09:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołuje posiedzenie w dniu

23 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

Porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – z udziałem przedstawiciela WFOŚiGW we Wrocławiu.
  2. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 – z udziałem przedstawiciela firmy ALBEKO.
  3. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Smolec.
  1. Analiza i omawianie projektu budżetu na rok 2018.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Olszewska 17-11-2017 10:25:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Olszewska 16-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Olszewska 17-11-2017 10:25:03