Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich dz. nr 9/3 i 6/1 AM-12

                                                                                                     Kąty Wrocławskie, 2017-10-13

  

 O G Ł O S Z E N I E    o    P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich ogłasza trzeci przetarg nieograniczony ustny (licytacja)  na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej  położonej  w Kątach Wrocławskich przy ul. Spacerowej.

 

Oznaczenie  nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

Kąty Wrocławskie, ul. Spacerowa, działka  nr  9/3 i nr 6/1, AM-12  o łącznej pow. 939 m2 , KW  nr WR1S/00025019/4 i nr WR1S/00028087/2.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem 1M/U .

 

Cena wywoławcza  148.000,00 zł netto

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynoszący 23%.

 

Wadium  15.000,00  zł               

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu nie może  wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 

 

1. Przetarg  odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 910  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach  Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1 w sali obrad  Rady  Miejskiej.

2. Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny ( licytacja).

3. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich.

4. Osoby przystępujące do przetargu powinny na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium w formie pieniężnej na konto  Gminy Kąty Wrocławskie – Bank  Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr   62 9574 0005 2001 0000 0101 0005

5. Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się po jego zakończeniu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Nabywca nie stawi się w wyznaczonym  terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub też w  inny sposób uchyla się od zawarcia takiej umowy.

7. Wszelkie koszty  związane  z nabyciem nieruchomości  tj. opłatę notarialną oraz sądową ponosi Nabywca.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  może  odwołać  ogłoszony przetarg  jedynie z  ważnych  powodów.

 

Informacji dotyczącej w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami pok. Nr 23, tel. 71  390 72 39

                                                                                                         

 

 

                                                                                                 

Załączniki do pobrania

1 Katy dz. 9,3.pdf (PDF, 45KB) 2017-10-13 13:32:13 57 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Janik 13-10-2017 13:32:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Janik 13-10-2017 13:32:13