Zarządzenie 775/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pietrzykowicach

Zarządzenie Nr 775/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej  w Pietrzykowicach

Na podstawie: art. 30 ust.1 i 2, pkt 2, 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz  § 5 ust.1 i 2, pkt 2,   § 6 ust.1 uchwały  Nr  XLVI/421/10  Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 167, poz.2551) zarządzam:

§ 1. Nabyć odpłatnie od współwłaściciel "WARP" spółki z o.o., Witolda i Danuty Kotowskich oraz Jerzego       i Małgorzaty Śliwińskich  udziały wynoszące po 1/3 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej składającej się     z działki nr 190/4 o pow. 0,0292 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi  KW nr  WR1S/00044181/9 położoną w Pietrzykowicach (dr - ul. Słoneczna)  za cenę  292,00 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote) brutto,  na realizację zadań własnych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 775.pdf (PDF, 22KB) 2017-10-13 11:46:38 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 13-10-2017 11:46:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 16-10-2017 10:48:26