Zarządzenie 774/2017 z dnia 12.09.2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie Nr 774/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność  Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie: art.30 ust.1 i 2, pkt 2, 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.          z  2016 r. poz. 446 ze zm.)  oraz z § 5 ust.1 i 2, pkt 2,   § 6 ust.1 pkt 4  uchwały  Nr  XLVI/421/10  Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 167, poz.2551) zarządzam:

§ 1. Nabyć nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu  nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 105/1, AM-1  o pow. 0,0347 ha  (droga)   położoną w Cesarzowicach, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr  WR1S/00040488/3,  na realizację celu publicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 774.pdf (PDF, 21KB) 2017-10-13 11:44:45 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dębicka 13-10-2017 11:44:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Dębicka 16-10-2017 10:47:07