Uchwała nr XXXIV/451/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Uchwała Nr XXXIV/451/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r poz.446) oraz art.229 pkt 3 k.p.a., Rada Miejska uchwala:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pani K.K na działalność dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

Skarżąca, mailem z dnia 25.01.2017 r. zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz do przewodniczącego Rady z prośbą o pozostawienie ul. Południowej w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1. Uzasadniając swoją prośbę wskazała, że Szkoła Podstawowa nr 2 „osiąga gorsze wyniki nauczania niż szkoła numer jeden, ma gorszą opinię w lokalnej społeczności jeżeli chodzi o poziom nauczania oraz boryka się z problemami wychowawczymi (…)” Okoliczności te powodują, że mieszkańcy ul. Południowej chcą zostać w obwodzie szkoły numer jeden.

Pismem z dnia 23.02.2017 r. Skarżącej została udzielona odpowiedź. Dyrektor ZOJO ustosunkował się do wniosku skarżącej o pozostawienie ulicy Południowej w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1, wyjaśniając, jakie były przyczyny zmiany obwodów i czym kierował się organ prowadzący postanawiając wyłączyć, między innymi, ulicą Południową z obwodu Szkoły nr 1 i włączyć ja do obwodu Szkoły nr 2.

Pismem z dnia 22.06.2017 r. Skarżąca wniosła skargę na działalność Dyrektora ZOJO, podnosząc, że odpowiadając na jej wniosek z dnia 25.01.2017r. nie odniósł się do podnoszonej przez nią kwestii różnicy w skuteczności edukacji między szkołami nr 1 i 2, która ma dla niej zasadnicze znaczenie.

Zgodnie z art. 227 kpa, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Z treści pisma wynika, że skarżąca uważa, że kierownik jednostki organizacyjnej niewłaściwie wykonał swoje obowiązki. Zgodnie zaś z art. 229 kpa, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadziła Komisja Rewizyjna. Wyjaśnienia złożyła Skarżąca oraz Dyrektor ZOJO.

W ocenie Komisji, skargę należy uznać za bezzasadną, bowiem pismo z dnia 25.01.2017 r. nie zawiera wniosku o ustosunkowanie się do kwestii różnic w poziomie nauczania szkół, a jedynie wniosek o „pozostawienie ul. Południowej w obwodzie szkoły numer jeden”. Dyrektor ZOJO, rozpatrując wniosek odmownie, odniósł się zaś do treści wniosku, szczegółowo wyjaśniając powody zmiany granic obwodów.

Jednocześnie wskazać należy, że Dyrektor ZOJO, wykonując zadania organu prowadzącego, nie posiada kompetencji do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 XXXIV-451-17.pdf (PDF, 16KB) 2017-10-05 14:07:03 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 14:07:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 14:07:03