Uchwała nr XXXIV/449/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk

Uchwała Nr XXXIV/449/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 216 ust.2, pkt.5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków poczynionych przez nawałnice, wichury i huragany w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Czersk.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2017 w  wysokości 50.000 złotych.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Czersk , a Gminą Kąty Wrocławskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

 

uzasadnienie

 

Gmina Czersk zwróciła się z apelem o pomoc finansową przeznaczoną na w usuwaniu skutków nawałnic jakie nawiedziły gminę w dniach 11-12 sierpnia tego roku. Nawałnica poczyniła wiele strat w mieniu gminy, z którymi sami nie są w stanie poradzić.

W związku z powyższym Rada Miejska w Kątach Wrocławskich postanowiła wesprzeć gminę Czersk i udzielić jej pomocy finansowej na odbudowę infrastruktury drogowej.

 

Załączniki do pobrania

1 XXXIV-449-17.pdf (PDF, 16KB) 2017-10-05 13:56:25 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 13:56:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-10-2017 13:56:25