Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, dz. nr 72/1 obręb Kamionna

Kąty Wrocławskie, 15.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

          Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 i §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kąty Wrocławskie.

 1. Przedmiotem oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 72/1 o powierzchni 0,7042 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kamionna.
 2. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 23418, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej.
 3. Działka nr 72/1 nie jest obciążona żadnymi prawami ani ograniczeniami na rzecz osób trzecich.
 4. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 435,75 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych, 75/100), ustalona zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Nr 509/2012 z dnia 22.08.2012 r. oraz Nr 796/2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego/najmu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Kąty Wrocławskie.
 5. Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie począwszy od 2017 roku w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.
 6. Opłata ustalona w przetargu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez GUS, począwszy od 2019 r.
 7. Forma oddania w dzierżawę – przetarg ustny nieograniczony na okres 3 lat.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1, sala obrad pokój 2.
 9. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) – najpóźniej 3 dni przed przetargiem – na rachunek bankowy Gminy Kąty Wrocławskie Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie Nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 12. Uczestnik przetargu, który wygra zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
 13. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pokój 23 tel. 71 390 71 42 lub 71 390 72 39.

 

Załączniki do pobrania

1 Kamionna 72,1.pdf (PDF, 58KB) 2017-09-15 11:08:30 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Janik 15-09-2017 11:08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 15-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Janik 15-09-2017 11:09:05